Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van InternetAdres.


Totstandkoming van de overeenkomst

InternetAdres is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. InternetAdres wijst eventuele algemene voorwaarden van klanten hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Levering

InternetAdres betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen. InternetAdres verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats ongeveer 5 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen.

Annulering

Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via de contactpagina.

Leeftijdsgrens

InternetAdres accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via de website en webwinkel aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo`s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van InternetAdres, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermeldde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik en na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van InternetAdres.

Privacy en veiligheid

Lees ons beleid ten aanzien van veiligheid en privacy.

Wijzigen

InternetAdres behoudt zich het recht voor deze aanvullende voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gewijzigde aanvullende voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U gaat daarmee akkoord met de gewijzigde aanvullende voorwaarden.

Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen voor ons motiverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.